FIK’s formænd siden 1915

1915 – 1916:        Lærer, Johannes Jacobsen

1916 – 1917:        A. Hørlin

1917 – 1919:        Fabrikant, Hans L. Larsen

1919 – 1920:        Billedhugger, Emanuel Nielsen

1920 – 1924:        Marx Jøns

1924 – 1927:        Oversassistent, V. Albrechtsen

1927 – 1928:        Billedhugger, Emanuel Nielsen

1928 – 1930:        Oversassistent, V. Albrechtsen

1930 – 1930:        Dyrlæse, A.P. Andersen

1930 – 1933:        Oversassistent, V. Albrechtsen

1933 – 1934:        Installatør, Chr. Petersen

1934 – 1936:        Carl Moree

1936 – 1938:        Oversassistent, V. Albrechtsen

1938 – 1939:        H.C. Hansen

1939 – 1943:        Vejassistent, Otto Nielsen

1943 – 1944:        Oluf Nielsen

1944 – 1946:        Johs Christensen

1946 – 1956:        William Christensen

1956 – 1959:        Møbelhandler, Mogens Jacobsen

1959 – 1964:        Folmer Flint Hansen

1964 – 1966:        Møbelhandler, Mogens Jacobsen

1966 – 1967:        Jørgen Espensen

1967 – 1970:        Ejnar Hansen

1970 – 1971:         Blikkenslager, Henning Nielsen

1971 – 1972:         Jacob Sørensen

1972 – 1987:         Ingeniør, Povl Hansen

1987 – 1997:         John Larsen

1997 – 1998:         Morten Skov

1998 – 1999:         John Jørgensen

1999 – 2005:        Peter Petersen

2005 – 2009:       Dan Clausen

2009 – 2017:        Lars Aabech

2018 – ????:         Jacob Levin Nielsen