FIK Værdier2018-04-25T10:49:24+02:00

I foråret 2017 indkaldte FIK’s bestyrelse en lang række klubfolk til et værdispil i klubhuset.

Det var udover FIK’s bestyrelse, repræsentanter fra Erhvervsnetværket, Halvlegsklubben, senior trænere, ungdomstrænere og andre frivillige i og omkring FIK. Deltagerne blev delt ud i arbejdsgrupper, der skulle finde 5 fælles værdier, for til sidst at blive enige med de andre arbejdsgrupper om 5 værdier der kendetegner FIK.

FIK’s værdier er følgende:

  • Engagement
  • Udvikling
  • Troværdighed
  • Rummelighed
  • Glæde